Jak může biouhel pomoci při zvyšování výnosů na okurkové farmě.

August 9, 2023 0 Comments

Není pochyb o tom, že pro stále rostoucí populaci, která se odhaduje na 9 miliard v roce 2050, musíme zvýšit naši zemědělskou produkci, ve skutečnosti o 70%, a zároveň čelit konkurenci s urbanismem pro pěstování půdy. To nám ponechává pouze jednu možnost: zvýšení produktivity na půdě, která je již přidělena zemědělství. Toto zvýšení produktivity musí …

Jak intenzivní zemědělské postupy ničí Evropské Volně žijící ptáky

August 9, 2023 0 Comments

Tzde je mnoho faktorů přispívajících k rozsáhlému poklesu populací volně žijících ptáků, včetně predace koček, lovu, urbanizace, ničení stanovišť, světelného znečištění, větrných turbín a změny klimatu, abychom jmenovali alespoň některé. Toto množství příčin je poměrně ohromující a vedlo k rozsáhlé nečinnosti, protože mnozí z nás ztratili naději. Velký spolupracující tým více než 50 ornitologů, zoologů, …